کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی پزشکی

کتاب
اصطلاحات آناتومی
رامین سلیم نژاد
599 KB

کتاب
7.4 MB

جزوه
درس نامه ژنتیک مقدمات علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4.4 MB


کتاب
طلایی آزمایش های شیمی
رابرت برنت ترجمه زهرا احمدی (طنین)
4.6 MB

کتاب
بیوشیمی - کربوهیدراتها
شکوفه پور مولایی
696 KB

جزوه
آزمایشگاه ژنتیک
سید علیرضا سید محمدی
3.2 MB

کتاب
راهنمای بیوشیمی
جیمز سی بلک استاک
3.7 MB

کتاب
مبانی شیمی عمومی
مریم بانویاسایی
5.6 MB