کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی معماری

کتاب
مصالح ساختمانی
داوود دانشیان
9.4 MB


کتاب
اموزش 3دی مکس
سید محمد حسن آقا مالی - 3Dmax
2 MB

کتاب
4.1 MB

کتاب
هندسه ترسیمی
مهندس مهدی شفیعی
3.5 MB

کتاب
تحلیلی بر انتخاب رنگ مناسب در دکوراسیون منزل
جمعی از نویسندگان ترجمه ندا شریف
411 KB

کتاب
889 KB

کتاب
مصالح هوشمند و نقش آن در معماری
یوسف گرجی مهلبانی-الناز حاج ابوطالبی
983 KB

کتاب
آموزش اسکیس و راندو
این کتاب آموزش اسکیس و راندو برای بچه های معماریه
25.9 MB

کتاب
1.5 MB