کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

کتاب
سلام بر ابراهیم
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
3.4 MB

کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18.1 MB

خلاصه نویسی
مدار های الکتریکی 2
مهدی فرقانی فرد
2.2 MB

خلاصه نویسی
618 KB

کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 1
دیوید هالیدی (ویراست 4 فارسی)
17.1 MB

کتاب
انقلاب اسلامی ایران
ویراست چهارم
6.7 MB

خلاصه نویسی
فیزیک 2
iepnu
3 MB

نمونه سوال
معادلات دیفرانسیل با جواب - سال ۹۵
دانشگاه آزاد تهران مرکز
2.3 MB

جزوه
11.7 MB

کتاب
آموزش کامل استاتیک
افشین سالاری
475 KB