استادشناسی
بهسا اسعدی

بهسا اسعدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بهسا اسعدی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های بهسا اسعدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های بهسا اسعدی

شاگردان بهسا اسعدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد بهسا اسعدی نپیوسته است.