نسیم ایران منش

نسیم ایران منش

4.8 (2 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • انسان، طبیعت، معماری

  • زبان تخصصی

  • فرایند و روشهای معماری