استادشناسی
پیمان افضل

پیمان افضل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پیمان افضل

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پیمان افضل

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پیمان افضل

شاگردان پیمان افضل

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پیمان افضل نپیوسته است.