استادشناسی
مهدی امیدی

مهدی امیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی امیدی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مهدی امیدی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهدی امیدی

شاگردان مهدی امیدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهدی امیدی نپیوسته است.