زهره جعفری

زهره جعفری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  • دانش خانواده و جمعیت

  • اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )