استادشناسی
هادی بابائی

هادی بابائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های هادی بابائی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های هادی بابائی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های هادی بابائی

شاگردان هادی بابائی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد هادی بابائی نپیوسته است.