استادشناسی
سهیلا بارچی نژاد

سهیلا بارچی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سهیلا بارچی نژاد

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سهیلا بارچی نژاد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سهیلا بارچی نژاد

شاگردان سهیلا بارچی نژاد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سهیلا بارچی نژاد نپیوسته است.