استادشناسی
الناز باقرنژاد

الناز باقرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های الناز باقرنژاد

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های الناز باقرنژاد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های الناز باقرنژاد

شاگردان الناز باقرنژاد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد الناز باقرنژاد نپیوسته است.