استادشناسی
سعیده بزرگ زاده

سعیده بزرگ زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سعیده بزرگ زاده

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های سعیده بزرگ زاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سعیده بزرگ زاده

شاگردان سعیده بزرگ زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سعیده بزرگ زاده نپیوسته است.