استادشناسی
عبدالصادق بقال نژاد

عبدالصادق بقال نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عبدالصادق بقال نژاد

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های عبدالصادق بقال نژاد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های عبدالصادق بقال نژاد

شاگردان عبدالصادق بقال نژاد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عبدالصادق بقال نژاد نپیوسته است.