استادشناسی
مهدی بهروش

مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی بهروش

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مهدی بهروش

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهدی بهروش

شاگردان مهدی بهروش

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهدی بهروش نپیوسته است.