حامد تقوائی یزدلی

حامد تقوائی یزدلی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

  • طراحی معماری و شهر سازی