استادشناسی
مهزیار تقی زاده

مهزیار تقی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهزیار تقی زاده

شاگردان مهزیار تقی زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهزیار تقی زاده نپیوسته است.