اصغر تیموری

اصغر تیموری

4.5 (1 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • اصول سیستم های اطلاعات مکانی

  • کارگاه شهرسازی(۲)

  • پروژه نهایی