استادشناسی
علی جاویدانه

علی جاویدانه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی جاویدانه

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های علی جاویدانه

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های علی جاویدانه

شاگردان علی جاویدانه

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی جاویدانه نپیوسته است.