محمدمهدی جباری

محمدمهدی جباری

2.1 (4 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • الکترومغناطیس

  • زبان تخصصی برق

  • پروژه