استادشناسی
نیما جعفرزاده

نیما جعفرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نیما جعفرزاده

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های نیما جعفرزاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نیما جعفرزاده

شاگردان نیما جعفرزاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نیما جعفرزاده نپیوسته است.