استادشناسی
مجید جعفری

مجید جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مجید جعفری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مجید جعفری

دانشگاه های مجید جعفری

شاگردان مجید جعفری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مجید جعفری نپیوسته است.