استادشناسی
رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های رضا جمشیدی

شاگردان رضا جمشیدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد رضا جمشیدی نپیوسته است.