رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

3.1 (7 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

sth: تدریسشون خیلی خوب حضور غیاب نمیکنن امتحان هم هماهنگ!

11 ماه پیش

کلاس ها

  • فیزیک 1

  • فیزیک 2

  • فیزیک مدرن

  • آزمایشگاه مبانی مهندسی برق