استادشناسی
رضا جهان تیغ

رضا جهان تیغ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های رضا جهان تیغ

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های رضا جهان تیغ

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های رضا جهان تیغ

شاگردان رضا جهان تیغ

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد رضا جهان تیغ نپیوسته است.