اکبر جوادی کمائ

اکبر جوادی کمائ

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

2

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی اکبر جوادی کمائ در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اکبر جوادی کمائ را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.