استادشناسی
پویا جودی گل لر

پویا جودی گل لر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پویا جودی گل لر

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پویا جودی گل لر

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پویا جودی گل لر

شاگردان پویا جودی گل لر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پویا جودی گل لر نپیوسته است.