پویا جودی گل لر

پویا جودی گل لر

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی پویا جودی گل لر در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.