استادشناسی
حمیدرضا جودکی

حمیدرضا جودکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حمیدرضا جودکی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حمیدرضا جودکی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های حمیدرضا جودکی

شاگردان حمیدرضا جودکی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حمیدرضا جودکی نپیوسته است.