عزت اله حاج امینی

عزت اله حاج امینی

2.2 (5 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

رژین: کلاساشون بسیار خشکه و خسته کننده

6 ماه پیش

کلاس ها

  • فیزیک 1 /فیزیک 2