استادشناسی
عباس حسنی

عباس حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس حسنی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های عباس حسنی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

شاگردان عباس حسنی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عباس حسنی نپیوسته است.