استادشناسی
علی اکبر حسن زاده

علی اکبر حسن زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی اکبر حسن زاده

کلاس های علی اکبر حسن زاده

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های علی اکبر حسن زاده

شاگردان علی اکبر حسن زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علی اکبر حسن زاده نپیوسته است.