استادشناسی
نوید حسینی علائی

نوید حسینی علائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نوید حسینی علائی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های نوید حسینی علائی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های نوید حسینی علائی

شاگردان نوید حسینی علائی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد نوید حسینی علائی نپیوسته است.