سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • متون فقه ۲

  • حقوق بین الملل اسلام

  • حقوق دیپلماتیک وکنسولی

  • حقوق سازمانهای بین المللی