مینا حسین پور ستوبادی

مینا حسین پور ستوبادی

1.8 (3 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها