استادشناسی
مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی حمیدی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مهدی حمیدی

دانشگاه های مهدی حمیدی

شاگردان مهدی حمیدی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهدی حمیدی نپیوسته است.