استادشناسی
لیلا حکیمی

لیلا حکیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های لیلا حکیمی

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های لیلا حکیمی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های لیلا حکیمی

شاگردان لیلا حکیمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد لیلا حکیمی نپیوسته است.