مریم خادمی

مریم خادمی

3.3 (9 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

PMPM: فوق العاده استاد باسوادی هستن

5 ماه پیش

کلاس ها

  • ریاضی مهندسی

  • روشهای محاسبات عددی