استادشناسی
ابوالفضل خاکبازان

ابوالفضل خاکبازان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ابوالفضل خاکبازان

کلاس های ابوالفضل خاکبازان

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ابوالفضل خاکبازان

شاگردان ابوالفضل خاکبازان

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ابوالفضل خاکبازان نپیوسته است.