سیدمحمد خدائی

سیدمحمد خدائی

1.4 (2 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • الکترونیک 2

  • الکترونیک 1