سیدمهدی خرسندی جو

سیدمهدی خرسندی جو

2.6 (2 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • استاتیک، طراحی اجزا2