پروین خسروی

پروین خسروی

1.8 (4 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

محمدرضا: مسلط نیست بر محاسبات و تدریس سریع و نامتوازنی داره . خیلیم بد نمره میده .

11 ماه پیش

کلاس ها

  • محاسبات عددی