احمدرضا خورشیدوند

احمدرضا خورشیدوند

3.3 (1 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • استاتیک- مقاومت ۱و ۲ و ۳

  • الاستیسیته (۱)

  • تئوری الاستیسیته ۱

  • دینامیک

  • ریاضیات پیشرفته ۱