سیدعبدالرسول دادگر

سیدعبدالرسول دادگر

1.5 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.4

نمره

1.4

امتحان

1.4

اخلاق

1.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیدعبدالرسول دادگر در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدعبدالرسول دادگر را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.