سیدمهدی دادگر

سیدمهدی دادگر

0 (1 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • مدارمنطقی

  • معماری کامپیوتر