استادشناسی
مسعود دبیروزیری

مسعود دبیروزیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مسعود دبیروزیری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مسعود دبیروزیری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مسعود دبیروزیری

شاگردان مسعود دبیروزیری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مسعود دبیروزیری نپیوسته است.