اصغر درویشی

اصغر درویشی

4 (3 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • دیتابیس

  • مهندسی نرم افزار یک

  • اصول طراحی پایگاه داده