استادشناسی
مریم دیانت خواه

مریم دیانت خواه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مریم دیانت خواه

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مریم دیانت خواه

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مریم دیانت خواه

شاگردان مریم دیانت خواه

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مریم دیانت خواه نپیوسته است.