استادشناسی
محمود ذاکری نیری

محمود ذاکری نیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمود ذاکری نیری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمود ذاکری نیری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های محمود ذاکری نیری

شاگردان محمود ذاکری نیری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمود ذاکری نیری نپیوسته است.