مرتضی رجب پور

مرتضی رجب پور

5 (5 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • کارگاه عمومی

  • کارگاه انتقال قدرت معمولی ۲

  • کارگاه شاسی و بدنه ۲

  • کارگاه مولد قدرت ۳