فائزه رستمی

فائزه رستمی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • بیان معماری

  • ترسیم پیشرفته

  • هندسه احجام وپرسپکتیو

  • گرافیک رایانه در شهرسازی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فائزه رستمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.