استادشناسی
علیرضا روح آزاد

علیرضا روح آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علیرضا روح آزاد

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های علیرضا روح آزاد

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های علیرضا روح آزاد

شاگردان علیرضا روح آزاد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد علیرضا روح آزاد نپیوسته است.