آرتین زمردیان

آرتین زمردیان

4 (5 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.8

نمره

3.8

امتحان

4.4

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • طراحی الگوریتم

  • هوش مصنوعی